POLITYKA PRYWATNOSCI

 

W związku z korzystaniem z serwisu www.osiedlechmielow.pl (dalej Serwis), MASADA DEVELOPMENT Sp. z o.o. KRS 0000878403 NIP 8961599781, ul. Lawendowa 55, 55-080 Krzeptów jako Administrator zbiera i przetwarza Państwa dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oferowanych przez Serwis.

Podanie danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania jest konieczne w celu realizacji zamówienia jakie zostanie złożone przez formularz kontaktowy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Państwa pytanie.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Przy skorzystaniu z formularza kontaktowego konieczne będzie podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu. Z uwagi na fakt, że wyżej wymienione dane osobowe są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania i tym samym do realizacji łączącej nas umowy, stanowi to podstawę prawną samą w sobie według definicji zawartej w RODO (art. 6 ust. 1 pkt b i d RODO).

W celach marketingowych będziemy wykorzystywać Państwa następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wyrażona przez Państwa zgoda, którą można w każdej chwili cofnąć (art. 6 ust. 1 pkt a RODO);

 

Ile przechowujemy Państwa dane osobowe

 Przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których je przetwarzamy. Dlatego jeżeli podali Państwo dane osobowe w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie, Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane do momentu udzielenia odpowiedzi i ewentualnie zakończenia sprawy w związku, z którą się Państwo z nami kontaktują. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w celach marketingowych do momentu cofnięcia udzielonej na to zgody. Każdy z wyżej wskazanych terminów może zostać przedłużony stosownie do okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub jeżeli będą wymagać tego przepisy prawa.

 

 Państwa prawa

 Przysługuje Państwu prawo do dostępu do wszystkich danych osobowych, które zbiera Administrator oraz do uzyskania ich kopii. Mają Państwo również prawo do złożenia wniosku o poprawienie, ograniczenie przetwarzania lub usunięcie swoich danych osobowych. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, w każdej chwili mogą Państwo ją wycofać zgłaszając sprzeciw wobec ich przetwarzania. Dodatkowo w sytuacji, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 Komu udostępniamy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe nie będą przez nas udostępniane osobom trzecim, chyba że wymagać tego będą przepisy prawa.

 

 Wiek

 Aby skorzystać z usług oferowanych Serwis muszą mieć Państwo ukończone 16 lat.

 

Dane kontaktowe

 MASADA DEVELOPMENT Sp. z o.o. KRS 0000878403 NIP 8961599781, ul. Lawendowa 55, 55-080 Krzeptów email: biuro@osiedlechmielow.pl